2017 Challenge – Week 02 Results


Week 2 Picks Season
Rk __Entry_Name__ Win-Loss Rk Record PCT
6 Alex Ridolfi 13-3 HOU KC NE PIT IND TEN TB BAL CAR OAK MIA SEA WAS DAL ATL NYG 1 24-7 77%
20 Craig Mills 12-4 CIN KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL ATL DET 1 24-7 77%
6 Kevin McIntyre 13-3 CIN KC NE MIN ARI TEN TB BAL CAR OAK MIA SEA WAS DEN GB DET 1 24-7 77%
1 Tucker Morrow 14-2 HOU KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA WAS DAL ATL DET 1 24-7 77%
6 NFL Oracle 13-3 HOU KC NE PIT ARI TEN TB BAL BUF OAK MIA SEA WAS DAL ATL NYG 1 24-7 77%
6 Dylan Hendel 13-3 HOU KC NE PIT ARI JAC CHI BAL CAR OAK MIA SEA LAR DEN ATL DET 1 24-7 77%
43 Arturo de los Santos 11-5 CIN KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL ATL NYG 7 23-8 74%
6 Patrick Pringle 13-3 CIN KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK MIA SEA WAS DEN ATL NYG 7 23-8 74%
1 Jesse Gamble 14-2 HOU KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DEN ATL DET 7 23-8 74%
6 Jonathan Prescott 13-3 CIN KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA WAS DAL ATL DET 7 23-8 74%
6 Joshua Hernandez 13-3 HOU KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL ATL DET 7 23-8 74%
6 Pat Cunningham 13-3 CIN KC NE MIN ARI TEN TB BAL CAR OAK MIA SEA LAR DEN ATL DET 7 23-8 74%
20 Bob Nicholson 12-4 HOU KC NE PIT ARI TEN CHI BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL ATL DET 7 23-8 74%
1 Steven Hargis 14-2 CIN KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK MIA SEA WAS DAL ATL DET 7 23-8 74%
6 Alexander Krantz 13-3 CIN KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA WAS DEN GB DET 15 22-9 71%
20 Brent Morgan 12-4 CIN KC NE PIT ARI TEN CHI BAL CAR OAK LAC SEA WAS DAL ATL DET 15 22-9 71%
20 Chris Robinson 12-4 CIN KC NE MIN ARI TEN TB BAL CAR OAK MIA SEA LAR DAL ATL DET 15 22-9 71%
20 Chris Fanick 12-4 HOU KC NE MIN ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL ATL DET 15 22-9 71%
1 Callum Squires 14-2 HOU KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK MIA SEA WAS DAL ATL NYG 15 22-9 71%
6 Douglas Dellmore 13-3 HOU KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK MIA SEA LAR DAL ATL NYG 15 22-9 71%
43 Daniel Dahlinger 11-5 HOU KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK MIA SEA LAR DAL GB NYG 15 22-9 71%
43 Liza Southwick 11-5 HOU KC NE MIN ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL GB DET 15 22-9 71%
20 Rick Hover 12-4 HOU KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK MIA SEA WAS DAL GB NYG 15 22-9 71%
43 Jordan Bruce 11-5 HOU KC NE PIT IND JAC TB CLE CAR OAK LAC SEA WAS DAL ATL DET 15 22-9 71%
43 Tanner Kohfield 11-5 HOU KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL GB NYG 15 22-9 71%
43 Jack Wisniewski 11-5 HOU KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL GB DET 15 22-9 71%
20 Maddie Heliste 12-4 CIN KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK MIA SEA LAR DEN ATL NYG 15 22-9 71%
43 Ryan Gray 11-5 CIN KC NE PIT ARI TEN TB CLE BUF OAK MIA SEA WAS DAL GB DET 15 22-9 71%
20 Matt Sidhom 12-4 HOU KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL ATL NYG 15 22-9 71%
6 Tim O’Sullivan 13-3 HOU KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DEN ATL NYG 15 22-9 71%
43 Brian Miceli 11-5 CIN KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA WAS DAL GB NYG 31 21-10 68%
20 Brady Walker 12-4 CIN KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA WAS DAL ATL NYG 31 21-10 68%
76 Craig Burton 10-6 CIN KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL GB DET 31 21-10 68%
20 Christina Cooley 12-4 CIN KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK MIA SEA WAS DAL ATL NYG 31 21-10 68%
76 Clint Schroeder 10-6 CIN KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL ATL NYG 31 21-10 68%
76 Damon Bullis 10-6 CIN PHI NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK LAC SEA WAS DAL GB DET 31 21-10 68%
43 Diana Riddle 11-5 CIN KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL GB DET 31 21-10 68%
6 Dale Cochran 13-3 CIN KC NE MIN ARI TEN TB BAL CAR OAK MIA SEA WAS DAL ATL DET 31 21-10 68%
6 Joshua Adame 13-3 HOU KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK MIA SEA LAR DAL GB DET 31 21-10 68%
76 Jim Freeman 10-6 CIN KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL GB NYG 31 21-10 68%
20 Johnny Biology 12-4 CIN KC NE MIN ARI JAC TB BAL CAR OAK MIA SEA WAS DAL ATL DET 31 21-10 68%
20 Jeremy Lynch 12-4 CIN KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA WAS DAL GB DET 31 21-10 68%
20 Josh Moczygemba 12-4 HOU KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK MIA SEA LAR DAL GB NYG 31 21-10 68%
20 Michele Johnson 12-4 HOU KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA WAS DAL GB NYG 31 21-10 68%
6 Michael Dennis 13-3 CIN KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA WAS DAL ATL DET 31 21-10 68%
43 Ghost of Tony Romo 11-5 CIN KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK LAC SEA WAS DAL ATL NYG 31 21-10 68%
43 Sam Hyden 11-5 CIN KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL GB DET 31 21-10 68%
43 Keller Murphey 11-5 CIN KC NE MIN ARI TEN TB BAL CAR OAK MIA SEA LAR DAL GB DET 31 21-10 68%
20 Ben Newhouse 12-4 CIN KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA WAS DAL GB DET 49 20-11 65%
43 Brittany Haby 11-5 HOU KC NE MIN ARI JAC TB BAL CAR OAK LAC SEA WAS DAL GB DET 49 20-11 65%
43 David Wood 11-5 CIN KC NE PIT IND TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DEN GB DET 49 20-11 65%
20 Eric Suhler 12-4 HOU KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL ATL NYG 49 20-11 65%
43 Harry Wallace 11-5 CIN KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK LAC SEA WAS DAL ATL NYG 49 20-11 65%
76 Jordan Bethea 10-6 HOU KC NE MIN ARI TEN CHI BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL ATL NYG 49 20-11 65%
43 Jesse Salazar 11-5 HOU KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL GB DET 49 20-11 65%
95 Jacob Tingle 9-7 CIN KC NE PIT IND JAC TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DEN GB NYG 49 20-11 65%
43 stella artois 11-5 CIN KC NE MIN ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL ATL DET 49 20-11 65%
76 Marie Lutz 10-6 CIN KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL ATL NYG 49 20-11 65%
43 Mark Montalbano 11-5 HOU KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL GB DET 49 20-11 65%
43 Ryan Reynolds 11-5 CIN PHI NE MIN ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA WAS DEN GB DET 49 20-11 65%
95 Suzy Gray 9-7 CIN KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL GB NYG 49 20-11 65%
20 Susan Coker 12-4 CIN PHI NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK MIA SEA LAR DEN GB DET 49 20-11 65%
43 Dillon Wolf 11-5 HOU PHI NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA WAS DAL GB NYG 49 20-11 65%
20 Valerie Schweers 12-4 HOU KC NE MIN ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL ATL DET 49 20-11 65%
43 Will Farner 11-5 CIN KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK LAC SEA WAS DAL ATL NYG 49 20-11 65%
43 Chris DiPaolo 11-5 CIN KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK LAC SEA WAS DAL ATL NYG 66 19-12 61%
20 Rebecca Cook 12-4 HOU KC NE PIT ARI TEN TB BAL BUF OAK LAC SEA WAS DAL ATL NYG 66 19-12 61%
76 Davis King 10-6 CIN KC NE MIN ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL ATL NYG 66 19-12 61%
43 Enrique Alcoreza 11-5 CIN KC NE PIT IND TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA WAS DAL GB DET 66 19-12 61%
43 Ivan Mireles 11-5 HOU KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK LAC SEA WAS DAL GB NYG 66 19-12 61%
76 Liam Crawley 10-6 CIN KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL GB NYG 66 19-12 61%
43 Marc Goodrich 11-5 CIN KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL GB DET 66 19-12 61%
43 Matthew Thompson 11-5 CIN KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK LAC SF WAS DEN ATL NYG 66 19-12 61%
104 Nic Rodriguez 8-8 HOU KC NE MIN IND JAC TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL GB NYG 66 19-12 61%
76 Reese Murphy 10-6 HOU KC NE MIN ARI JAC TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL ATL NYG 66 19-12 61%
104 Tessa Uviedo 8-8 HOU PHI NE MIN ARI JAC CHI CLE CAR NYJ LAC SEA WAS DAL ATL DET 66 19-12 61%
76 Tim Ward 10-6 HOU KC NO PIT ARI JAC CHI BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL ATL DET 66 19-12 61%
43 TD Gunslinger 11-5 HOU KC NO PIT ARI TEN CHI BAL CAR OAK MIA SEA LAR DEN GB NYG 66 19-12 61%
76 Taylor Stakes 10-6 HOU KC NE MIN ARI JAC TB BAL CAR OAK MIA SF LAR DAL GB DET 66 19-12 61%
76 Tom Tegtmeyer 10-6 CIN KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL GB DET 66 19-12 61%
95 Alyssa Davis 9-7 CIN KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR NYJ LAC SEA LAR DAL ATL NYG 81 18-13 58%
76 Arastu Jahanbin 10-6 CIN KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK LAC SEA WAS DAL GB NYG 81 18-13 58%
43 Abbie Jones 11-5 HOU PHI NE PIT ARI TEN CHI BAL CAR OAK MIA SEA LAR DAL ATL NYG 81 18-13 58%
20 Britni Ridolfi 12-4 HOU KC NE PIT IND TEN TB BAL CAR OAK MIA SEA LAR DAL ATL NYG 81 18-13 58%
43 Danny Hosein 11-5 HOU KC NE MIN ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL ATL NYG 81 18-13 58%
76 Hugh Daschbach 10-6 HOU KC NE MIN ARI JAC CHI BAL BUF OAK MIA SEA WAS DAL ATL NYG 81 18-13 58%
43 Tino Vasquez 11-5 HOU KC NE PIT ARI TEN TB BAL BUF OAK LAC SEA WAS DAL GB NYG 81 18-13 58%
76 Matthew Jones 10-6 CIN KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL GB NYG 81 18-13 58%
20 Mac McCrory 12-4 CIN KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA WAS DAL ATL NYG 81 18-13 58%
76 Shawn Sunday 10-6 CIN KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL ATL NYG 81 18-13 58%
76 Bryan Fowler 10-6 HOU KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL GB NYG 91 17-14 55%
95 Deven Nongbri 9-7 HOU PHI NE PIT IND JAC CHI BAL CAR OAK MIA SEA WAS DAL GB NYG 91 17-14 55%
43 Finlay McCracken 11-5 HOU KC NE PIT ARI TEN CHI CLE CAR OAK MIA SEA LAR DAL GB DET 91 17-14 55%
76 Dylan Holland 10-6 HOU KC NE PIT ARI JAC CHI BAL CAR NYJ LAC SEA WAS DAL ATL NYG 91 17-14 55%
20 John Pederson 12-4 HOU KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK LAC SEA WAS DEN GB NYG 91 17-14 55%
95 Mary Love 9-7 CIN PHI NE MIN ARI JAC CHI BAL CAR OAK MIA SEA LAR DEN GB DET 91 17-14 55%
95 Nicole Fratto 9-7 CIN KC NE PIT IND JAC TB BAL CAR OAK MIA SEA LAR DAL GB NYG 91 17-14 55%
76 Jana Bleamaster 10-6 CIN KC NE PIT ARI JAC TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL ATL NYG 91 17-14 55%
95 Mitchell Kight 9-7 CIN KC NE MIN ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL GB NYG 99 16-15 52%
104 Les Bleamaster 8-8 CIN PHI NE PIT ARI JAC CHI BAL BUF OAK MIA SEA WAS DAL GB NYG 99 16-15 52%
95 Rick McMullen 9-7 HOU KC NO MIN IND JAC TB BAL BUF OAK MIA SEA LAR DEN GB DET 99 16-15 52%
104 Kevin Davis 8-8 CIN KC NE PIT ARI JAC TB CLE BUF OAK LAC SEA LAR DAL GB DET 99 16-15 52%
95 Heather H. Smith 9-7 HOU KC NO PIT IND JAC CHI BAL CAR NYJ MIA SEA LAR DEN ATL NYG 103 15-16 48%
108 Janie Childers 7-9 CIN KC NE MIN IND JAC CHI BAL BUF OAK MIA SF WAS DEN GB NYG 104 14-17 45%
108 Sarah Farrell 7-9 CIN KC NE PIT IND JAC CHI BAL CAR OAK LAC SEA LAR DAL GB NYG 104 14-17 45%
1 Austin Crist 14-2 HOU KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK MIA SEA LAR DAL ATL DET 104 14-2 88%
111 Kara McLean 6-10 CIN PHI NO PIT IND TEN CHI BAL BUF NYJ MIA SF WAS DEN GB NYG 107 12-19 39%
108 Lisa Park 7-9 CIN PHI NO MIN ARI JAC CHI CLE CAR OAK MIA SEA WAS DAL ATL NYG 107 12-19 39%
20 Kipp Smithers 12-4 HOU PHI NE MIN ARI JAC TB BAL CAR OAK LAC SEA WAS DEN ATL DET 107 12-4 75%
112 Adam Mueller 0-0 110 11-4 73%
112 Dwight Lutz 0-0 110 11-4 73%
112 Tim Hyden 0-0 110 11-4 73%
112 Trent Wortham 0-0 110 11-4 73%
43 Jeff Beneski 11-5 CIN KC NE PIT ARI TEN TB BAL CAR OAK LAC SEA WAS DAL GB NYG 110 11-5 69%
43 Matthew Barsalou 11-5 HOU PHI NE PIT IND TEN TB BAL BUF OAK LAC SEA WAS DEN GB DET 110 11-5 69%
112 Ben Nunes 0-0 116 10-5 67%
112 Byron French 0-0 116 10-5 67%
112 DARRIN Harzewski 0-0 116 10-5 67%
112 Russ Goodman 0-0 116 10-5 67%
112 Jeremy Boyce 0-0 116 10-5 67%
112 alex abrego 0-0 121 9-6 60%
112 Braxton Bartlett 0-0 121 9-6 60%
112 Donald Lynch 0-0 121 9-6 60%
112 Manny Gonzalez 0-0 121 9-6 60%
112 Noah Boriack 0-0 121 9-6 60%
112 C. Robert Dimitri 0-0 121 9-6 60%
112 Laurel Stadj 0-0 121 9-6 60%
112 Brad Long 0-0 128 8-7 53%
112 Doug Saegesser 0-0 128 8-7 53%
112 Damian Sambrano 0-0 128 8-7 53%
112 Kevin Francke 0-0 128 8-7 53%
112 Stephanie Enoch 0-0 128 8-7 53%
112 Robert Miller 0-0 133 6-9 40%
112 tammy dinger 0-0 133 6-9 40%

When you enter your picks, you will be automatically added to receive a reminder for your picks every week a few days before the first game of the week.
>>

This entry was posted in NFL, NFL Challenge. Bookmark the permalink.